O ruženci

ruženec modlitba panna mária lovinobaňa sedembolestná

MODLITBA RUŽENCA je postavená na opakovaní troch krátkych modlitieb. Tu sa však nevyžaduje naša sústredenosť na obsah textu modlitieb, ale máme sa zamerať na uvažovanie o tajomstvách ruženca. Tie tri modlitby to je ako vodítko. Neuberáme týmto modlitbám na hodnote. Áno, "Otče náš" nás naučil sám Pán Ježiš, "Zdravas" nám pripomína anjelovo oslovenie a "Sláva" je modlitba, ktorou nás učí Cirkev vzdávať úctu Najsvätejšej Trojici. Toto vodítko je sväté, ale nie je urážkou, keď pri ich recitovaní premýšľame o tajomstvách našej spásy. Môžeme použiť prirovnanie, podotýkam, že nie také hodnotné.

A tak pri modlitbe ruženca, keď sme odložili zbytočné myšlienky, sústredili sme sa na rozhovor s Bohom, s Ježišom a s Pannou Máriou, môžu nám prísť na myseľ aj udalosti i ľudia, na ktoré a ktorých sme už zabudli. To nie je roztržitosť, keď sa nezapodievame nimi zbytočne. Nebojme sa takej modlitby, keď nám počas modlitby niečo bez nášho pričinenia príde na myseľ. Položme si otázku: Nechce nám Duch Svätý tým niečo naznačiť? Veď v modlitbe môžeme nájsť odpoveď na vyriešenie ťažkostí, zložitých životných udalostí a môžeme pomôcť aj iným, keď vnímame modlitbu ako rozhovor s Bohom. Často sa stáva, že modlitba účinkuje až neskoršie. Modlime sa, získavame si zásluhy, obrazne povedané, ako by sme vhadzovali pri čestnej práci mince do pokladničky. Príde chvíľa, že budeme musieť siahnuť do tej pokladničky, čiže siahnuť po tých milostiach, ktoré sme si zaslúžili v sústredenej modlitbe. A pretože nevieme, akú skúšku nám dá Boh do cesty v našom živote, je potrebné pravidelne sa modliť. Vtedy, keď sa pravidelne modlíme, berieme do rúk svoju spásu. A tak sa stávame podobní Panne Márii, a aj na nás sa plnia slová, že vtedy nachádzame milosť u Boha (por. Lk 1,30).


Všetci máme skúsenosť s ovocím modlitby. Niekto viac, iný menej. Iste máme aspoň jeden zážitok zo života, keď Boh vypočul našu modlitbu. Je možné, že už nám tak veľké veci, ako je ovocie modlitby, zovšedneli. Už nevidíme silu modlitby tak očividne a rukolapne, A predsa stačí sa len viac zadívať na svoj život. Keď sme sa neprestali modliť, máme viac síl odolať hriechu, vyvarovať sa nerozumnostiam a podobne. Raz vo večnosti spoznáme, pred čím a koľkým zlom sme boli uchránení svojou modlitbou.