Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie

Sväté omše vo farskom kostole bývajú zvyčajne nasledovne: 

Pondelok : 18.00 (v letnom čase) , 17.00 (v zimnom čase)

Utorok: 8:00

Štvrok:  18.00 (v letnom čase) , 17.00 (v zimnom čase)

Piatok:  18.00 (v letnom čase) , 17.00 (v zimnom čase)

Sobota: 8.00

Nedeľa: 8:00.

Kostol zavätený Sedembolestnej Panne Márii sa začal stavať po slávnostnom posvätení základného kameňa svätým otcom pápežom Jánom Pavlom II. pri jeho prvej návšteve Slovenska v roku 1990. Vysvätený bol na sviatok Sedembolestnej v roku 1992.  Do tohto času Lovinobaňa nemala vlastný kostol, slávenie svätej omše priniesol do obce vtedy pán kaplán vdp. Štefan Kosturko. Sväté omše sa spočiatku slávili v dome manželov Koreníkovcov (dnes už neexistuje), ktorí svoj dom a pozemok venovali Cirkvi. Neskôr sa sv. omše slávili v "starej škole" (budova počas vojny slúžila ako nemocnica, v súčasnosti slúži ako sociálne byty) pod cintorínom. 

 

   
 

Podrečany - Kostol Najsvätejšej Trojice

Sväté omše vo filiálnom kostole v Podrečanoch bývajú zvyčajne v nedeľu o 10.00 hod. a vo štvrtok o 17.00 hod (v letnom období), resp. o 16.00 hod. (v zimnom čase) 

 

 

Uderiná - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sväté omše vo filiálnom kostole v Uderinej bývajú zvyčajne v sobotu o 17.00 hod.  O možnosť slávenia Eucharistickej obety sa zaslúžil vdp. Mgr. Viktor Mičuda. Kostol bol postavený počas jeho pôsobenia vo farnosti v rokoch 2000-2007.

Točnica - Kostol Svätého Jozefa 

Točnica ako filiálka patrila do farnosti Lovinobaňa od vzniku farnosti do konca roku 2016, kedy administrátor farnosti požiadal o jej presun do farnosti Cinobaňa. Farský kostl Sv. Jozefa bol postavený za pôsobenia vdp. Mgr. Viktora Mičudu ako administrátora vo farnosti v rokoch 2000-2007.