Farnosť Lovinobaňa

Farnosť Lovinobaňa vznikla v roku 1999 rozdelením farnosti Divín. K farnosti patria filiálky Uderiná, Točnica, Podrečany. Súčasným správcom farnosti je vdp. František Koščák (od 1.8.2011).

 

Farský kostol

Farnosť a farský kostol je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Základný kameň posvätil svätý otec Ján Pavol II. na svojej prvej návšteve Slovenska v apríli 1990. V ten istý rok sa začali budovať základy kostola. Kostol bol dokončený a vysvätený na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 19. septembra 1992.