O modlitbe

Čo je modlitba ? - rozhovor s Bohom
Modlitba je chvála, ďakovanie, spoveď, žiadosť, prosba a príhovor k Bohu. Modlitba je priame spojenie s nebom. " Keď som sa modlil, bol som nový, keď som sa prestal modliť, začal som starnúť." Hovorí veľký teológ staroveku. Modlitba je obnova a duchovný život. Ako sa máme modliť ? Tak ako sa dieťa učí chodiť, chodením, tak sa aj my možeme stať výborný v modlitbe, modlením, dôverujúc v Božiu pomoc. Ponorte celú svoju dušu do modlitby. Buďte vytrvalí v modlitbe. Keď sa modlíme v hĺbke našich sŕdc, rastieme v modlitbe. Cez Božiu milosť, zrazu pocítime záblesk zázraku z prítomnosti sv.Ducha v nás. Na začiatku je to len iskra, ale neskôr prerastie do ohňa, ktorý oslobodzuje a napĺňa celé naše bytie, za predpokladu, že neurobíme nič, čím by sme zarmútili Ducha Svätého. A ak spáchame hriech, okamžite ho oľutujeme a prosíme Boha o odpustenie. Pre poznanie Božej lásky, urobme pre ňu miesto vo svojom vnútri na svoje očistenie a ozdravovenie a používajme ju ako svetlo a silu pre náš každodenný život - toto je cieľ a ovocie našej každodennej modlitby.

 

Čo mám hovoriť ?

Modlitba je ako rozhovor s Vašim najlepším priateľom. Je veľmi ľahké rozprávať sa s niekým, kto Vás bezvýhradne miluje.

  • Proste Ježiša o odpustenie svojich hriechov.
  • Povedzte Mu svoje potreby. " Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. " ( 1Peter 5:7 )
  • Ďakujte Mu, že pre nás zomrel na kríži na Kalvárii. " Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. " ( Ján 3:16 )

 

Nauč ma modliť sa

Pane Ježišu, Ty sa za mňa prihováraš dňom i nocou, veď únava a práca nemohli zabrániť modlitbe, lebo Ty si vždy žil v poklone a vďake. 
Pane, ty si naučil učeníkov modliť sa, pomôž aj mne, keď kľačím pred Tebou a klaniam sa Ti ! 
Neviem, ako a čo mám hovoriť, viem len jedno, žiada sa mi modliť. 
Vlož mi do úst správne slová a naplň moje city myšlienkami o Bohu. Pane, daruj môjmu srdcu pokoj !

 

Daj mi poznať, že som nedokonalý, a buď pri mne. Nakloň svoje ucho k mojim perám, lebo moje slová sú len slabé. Neodvážim sa Ti pozrieť do tváre. 
Nauč ma modliť sa, Pane ! Nauč ma modliť sa !