25. výročie kňažskej vysviacky vdp. Františka Koščáka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rekolekcie Lovinobaňa - 19.6.2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Veľká noc 2015 Podrečany

1 | 2 | 3 >>

Veľká noc 2015 Lovinobaňa

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Odpustová slávnosť 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Veľká noc 2014 - Lovinobaňa

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sviatosť birmovania - 22.9.2013

1 | 2 | 3 | 4 >>

20. výročie posvätenia chrámu - odpustová slávnosť 2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vianoce 2012

1 | 2 | 3 >>

Zlatá svadba manželov Pupalovcov

1.sv.prijímanie 2012

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Lovinobaňa - odpustová slávnosť - september 2011

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Lovinobaňa - Stavba kostola

Lovinobaňa - odpustová slávnosť pri kríži - september 1990

1 | 2 | 3 | 4 >>

Lovinobaňa - sväté omše v budove starej školy (r.1992)

1 | 2 | 3 >>

Lovinobaňa - ostatné